Petrová (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chocholná-Velčice.

Rozloha: 29.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Petrova. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana vzácneho spoločenstva kyslých bučín spoluvytváraným výberkovým spôsobom. Nachádza sa v Bielych Karpatoch v Chocholanskej doline na úpätí Melčického vrchu v nadmorskej výške 400-500m. Je tiež útočiskom viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov.