Perlová jaskyňa (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Veľká Fatra v okrese Martin, v katastri obce Belá-Dulice, časť Dulice.

Rozloha:

Ochrana: Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana prírodných hodnôt jaskyne celoslovenského významu. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.