Ochodnický prameň (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa za hájovňou v katastri obce Ochodnica.

Rozloha: 150m2, ochranné pásmo 1.866m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana málo výdatného prameňa mineralizovanej vody s obsahom sírovodíka (H2S), ako charakteristického javu flyšového pásma na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.