Obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš (OCHÚ)

Druh: Obecné chránené územie.

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri Veľkého Šariša.

Rozloha: 195.580m2.

Ochrana: Obecné chránené územie bolo vyhlásené v roku 2016.

Opis: Obecné chránené územie predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou.