Nad Šenkárkou (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Limbach.

Rozloha: 109.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana trvale zamokrenej zníženiny, predstavujúcej jedinečnú ukážku horského rašeliniska s lesnými porastmi brezy plstnatej a jelše lepkavej v hrebeňovej časti Pezinských Karpát na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Územie sa nachádza na náhornej rozvodnicovej plošine Pezinských Karpát tvorených kryštalickými horninami. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Homoľské Karpaty, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.