Na bani (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Vyšný Slavkov.

Rozloha: 78.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Spišská Nová Ves. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu vzácnych a chránených druhov rastlín, najmä z čeľade vstavačovitých, v Branisku. Celkovo tu ide o 12 druhov, ku ktorým pristupujú aj iné teplomilné a lesné druhy rastlín.