Mohylky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Lisková.

Rozloha: 7.481m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Územie je zriadené na ochranu hromadného nálezu paleontologických skamenených zvyškov živočíchov obdobia eocénu (numulitov). Veľká náučná, vedecká a výchovná funkcia.