Medzianske skalky (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Medzianky.

Rozloha: 40.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Xerotermný svah na paleogénnych zlepencoch v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Významná lokalita xerotermnej kveteny s masovým výskytom chránených druhov – ponikleca veľkokvetého, veternice lesnej, vstavača vojenského a purpurového a vemenníka dvojlistého. Chránený areál je územím európskeho významu Medzianske skalky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.