Malostankovské vresovisko (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Trenčianske Stankovce, v časti Malé Stankovce.

Rozloha: 28.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1987. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana oligotrofného vresoviska s výskytom chránených a ohrozených rastlín a živočíchov. Lokalita je cenná z hľadiska krajinnej ekológie, ochrany genofondu i využitia pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie.