Malá Pec (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Prašník.

Rozloha: 140.600m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1996, novelizovaná v roku 2004.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného územia je ochrana eolicky vytvorenej skalnej brány v pieskovci.