Machnatý vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Vyšná Rybnica.

Rozloha: 31.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolíkatým (Chimaphila umbellata L.) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo 6 východoslovenských lokalít tohto druhu. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.