Livovská jelšina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri  obcí Livov a Lukov.

Rozloha: 131.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu fytogeograficky vzácnych karpatských potočných jelšín (Alnetum incanae struthio-pteridentosum) v Čergove s masovým výskytom chráneného perovníka pštrosieho (Matteucia struthiopteris /L./Todaro).