Kysucká brána (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Kysucké Nové Mesto, v katastri obce Rudinka a v okrese Žilina, v katastri Žiliny.

Rozloha: 6.120m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana významného geologického profilu, ktorý vznikol zarezávaním rieky Kysuce do súvrství bradlového pásma. Dôvodom ochrany je vedecký význam profilu ako typického územia pre poznanie bradlového pásma Západných Karpát.