Kúpna hora (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri Poltára.

Rozloha: 168.700m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000.

Opis: Ochrana pôvodných, ľudskou činnosťou nepatrne narušených lesných spoločenstiev dubovo-hrabových porastov s hromadným výskytom šafranu dvojfarebného (Crocus discolor) na južnej hranici jeho rozšírenia.