Korniansky ropný prameň (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Kysuce v katastri obce Korňa.

Rozloha: 1.710m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Korniansky ropný prameň. Pôvodne mala názov Korňanský ropný prameň. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana prirodzeného povrchového výveru ľahkej ropy malej výdatnosti. Ojedinelý výskyt vo flyšovom pásme na Slovensku, dokumentujúceho charakteristickú naftonosnosť flyšového pásma na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ťažba ropy tu začala v roku 1920, po požiari bola zastavená. Ropný prameň s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa plynu – metánu, sa nachádza nad osadou Galuščákovci. Geologický podklad tvorí naftonosný flyš.