Končitá (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa na pravej strane Gepňárovej doliny v CHKO Ponitrie v katastri obce Kamenec pod Vtáčnikom.

Rozloha: 10.000m2, ochranné pásmo 287.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1975. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana esteticky pôsobivej skalnej skupiny, zvyškov pôvodných lávových prúdov. Andezitové skalné formy majú tvar vysokých ťažko prístupných veží a bášt, na úpätí sú suťové osypy. Ochrana geomorfologických hodnôt javu typického pre pohorie Vtáčnik, estetických hodnôt tejto mimoriadne pôsobivej skalnej skupiny, ktorá zatiaľ nebola narušená ťažbou surovín. Je to objekt s náučným významom, estetický prvok krajiny. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.