Komín (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Lipovce.

Rozloha:

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008.

Opis: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.