Kokošovská dubina (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Kokošovce.

Rozloha: 200.000m2, ochranné pásmo 236.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Objektom ochrany sú dubové porasty svetoznámeho kokošovského duba (varieta duba zimného), zvláštneho morfologicky i anatomicky, čím javí vzťahy k slavónskemu dubu. Vedecko-výskumný lesnícky objekt, účelom ochrany je aj zber semien spomenutej variety duba.