Knola (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Mlynky a Spišskej Novej Vsi.

Rozloha: 2.200.200m2.

Ochrana: Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za chránený areál.

Opis: Ochrana rôznorodých zložiek prírodného prostredia, hodnotných hôľnych porastov, rašelinných pramenísk, skál a fragmentov pôvodných lesov v okolí kóty Veľká Knola /1266 m n.m./ vo Volovských vrchoch. Mnoho ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov, biotop hlucháňa.