Kapušiansky hradný vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Fulianka a Kapušany.

Rozloha: 181.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Andezitové svahy hradného vrchu sú významným botanickým náleziskom s pozoruhodnou flórou, ktorá je v systéme vyvrelín Slanských vrchov najcennejšia. Najsevernejšie vysunutý ostrov reliktnej xerotermnej vegetácie, kde mnoho druhov má severnú hranicu svojho rozšírenia. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Fintické svahy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.