Kamenná diera (PP)

Druh: Prírodná Morské okopamiatka

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri obce Gemerská Ves.

Rozloha:

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2012.

Opis: Jaskyňa ja prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.