Kamenná Baba (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Lipovce, v častiach Lačnov a Lipovce.

Rozloha: 1.275.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Predstavuje geomorfologicky a botanicky vzácne územie s výskytom prealpínskych a dealpínskych druhov rastlín. Má aj krajinársko-estetický význam ako objekt turistického ruchu. Klasické ukážky krasu, výskyt vtáčieho druhu murárik červenokrídly. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Kamenná Baba, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.