Jedliny (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

Rozloha: 328.900m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako les osobitného určenia výmeru 32,89ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana územie, na ktorom sa vyskytujú vzácne lesné spoločenstvá v rámci tatranskej oblasti, ale aj celého Slovenska. Sú zriedkavé a majú také floristické zloženie, aké inde v Západných Karpatoch nebolo zistené. Sú to spoločenstvá dealpínskych smrekových jedlín.