Jahodnianske jazierka (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Neded.

Rozloha: 53.271m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne malo názov Jahodnianske jazierko. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Jedno z posledných mŕtvych ramien Váhu, ktoré môže slúžiť ako príklad postupného zazemňovania týchto vodných plôch. Má značný krajinno-ekologický význam, je refúgiom pre živočíšstvo z celého okolia. Jedno z posledných miest výskytu hydrofytov a hygrofytov.