Ivančinské močiare (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Ivančiná a Slovenské Pravno.

Rozloha: 29.300m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2003.

Opis: Predmetom ochrany je územie s významnou funkciou refúgia močiarnych druhov rastlín, vodných vtákov, obojživelníkov, vodných a močiarnych bezstavovcov a ich spoločenstiev. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Turiec a Blatnický potok, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.