Hutianske (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri Spišskej Novej Vsi.

Rozloha: 25.984m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1988, novelizovaná v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu vzácnych druhov motýľov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Je to malé územie s pomerne veľkou zraniteľnosťou aj pri malých zásahoch. Tu bol prvýkrát zistený motýľ Scrobipalpa reiprichi Povolný, v roku 1984.