Humenský Sokol (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Humenného a obcí Chlmec, Jasenov a Ptičie.

Rozloha: 2.415.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Humenenský Sokol. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Má mimoriadne biologické hodnoty. Vyhlásená je na ochranu zachovalých ukážok skalných, trávnatých a lesných rastlinných spoločenstiev s dubom plstnatým na vedecko-výskumné a náučné ciele. Lokalita Sokol poskytuje optimálne podmienky pre xerotermnú vegetáciu. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Humenský Sokol, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.