Hričovské rify (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri obce Hričovské Podhradie.

Rozloha: 2.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Hričovské rífy.

Opis: Ochrana rifu s profilom od neogénnych zlepencov, cez pieskovce a ílovce až k vápencom. Lokalita predstavuje krajinársky významný geologický povrchový útvar s hodnotnými paleontologickými nálezmi, litothamnií, dierkavcov, koralov a podobne, na rozhraní Súľovských vrchov a Považského podolia. Sú to mohutné vápencové skalky.