Hrabkovské zlepence (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Hrabkov.

Rozloha: 8.719m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: V chránenom území vystupujú skalné útvary ako krajinársky pôsobivá dominanta. Odkrytý geologický profil má vysokú náučnú hodnotu pre poznanie stavby podložia Širockej brázdy.