Hlboké (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny v katastri obce Osadné.

Rozloha: 22.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana spoločenstva kyslých bučín v inverznej polohe Bukovských vrchov. V NP Poloniny predstavujú veľmi zriedkavé lesné spoločenstvá s malým hospodárskym významom. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bukovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.