Hájska jaskyňa (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa severovýchodne od obce Ráztočno pod Hajskou skalou.

Rozloha:

Ochrana: Prírodná pamiatkabolavyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009.

Opis: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných hodnôt.