Gánovské travertíny (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Gánovce, v častiach Filice a Gánovce.

Rozloha: 20.276m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Gánovské travertíny I. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Mimoriadne významné nálezisko fosílnej fauny a flóry v travertínoch z posledného interglaciálu a tiež archeologické a antropologické nálezisko. Cenný geologický a geomorfologický fenomén dokumentujúci vznik travertínu sedimentáciou z termálnych minerálnych vôd. Nález výliatku mozgu neandertálca.