Fintické svahy (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Fintice.

Rozloha: 413.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Pintické svahy. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Fintické svahy. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu teplomilného rastlinstva a živočíšstva severnej časti Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Fintické svahy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.