Dubová hora (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Okružná.

Rozloha: 613.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.