Dubnícke bane (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Červenica.

Rozloha: 60.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Dubnické bane.

Opis: Predstavuje mimoriadne veľké a vedecky významné sídlisko viacerých druhov vzácnych a užitočných druhov netopierov. Využíva sa ako vedecký objekt. Opustené bane, z ktorých bola v bývalom Československu popísaná prvá zimujúca kolónia netopiera dvojfarebného. Chránený areál je územím európskeho významu Dubnícke bane, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.