Drieň (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Hlivištia.

Rozloha: 112.500m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 11,25ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Pozoruhodný výskyt v celých Vihorlatských vrchoch ojedinelých lesných a lesostepných spoločenstiev na skalnom podloží, ojedinelé spoločenstvá drieňových a bukových dúbrav. Na výhrevných vypuklých svahoch husté porasty chráneného drieňa, v zime sústreďovanie poľovnej zveri. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.