Diviacke kruhy (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Turčianske Teplice, v katastri Turčianskych Teplíc, časť Diviaky.

Rozloha: 19.591m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2001.

Opis: Ochrana genofondovej lokality močiarnych fytocenóz a zoocenóz, predovšetkým vodných vtákov, obojživelníkov, ale aj močiarnych druhov rastlín.