Čertižnianske lúky (PR)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Východné Karpaty v katastri obce Čertižné.

Rozloha: 13.636m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Mokré lúky pod Čertižným. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zachovalej slatinnej a rašelinnej vegetácie flyšovej oblasti Nízkych Beskýd s trávnatými a krovinnými spoločenstvami, na ktorú sa viaže výskyt viacerých zriedkavých a vzácnych fytogeograficky význačných druhov rastlín na študijné a vedecko-výskumné ciele.