Čergovská javorina (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Terňa, v časti Hradisko.

Rozloha: 107.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev bukových javorín s typickými druhmi východokarpatskej flóry na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Čergov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.