Čerenec (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Prašník.

Rozloha: 15.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trnava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zvyškov lesostepných spoločenstiev s bohatým výskytom ponikleca veľkého (Pulsatilla grandis) v sprievode ďalších zriedkavých druhov rastlín na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.