Čársky les (OCHÚ)

Druh: Obecné chránené územie.

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Čáry.

Rozloha: 402.908m2.

Ochrana: Obecné chránené územie bolo vyhlásené v roku 2016.

Opis: Chránené územie je vyhlásené z dôvodu potreby ochrany biotopu európskeho významu Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (kód 91F0, 11 druhov európskeho významu, 21 druhov národného významu). Posledný ucelený zostatok zachovalého tvrdého lužného lesa na Myjavskej nive s typickými rastlinnými a živočíšnymi druhmi.