Bukovský prameň (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri Čadce.

Rozloha: 138m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v rokoch 1984 a 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana slabo mineralizovaného siričitého prameňa menšej výdatnosti s obsahom sirovodíka (H2S) ako charakteristického javu flyšového pásma na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.