Bujakov vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Novej Bane a obce Veľká Lehota.

Rozloha: 12.581m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Koncentrovaný výskyt ponikleca veľkokvetého. Jedna z najsevernejších lokalít stredoslovenského regiónu.