Buchlov (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obcí Čereňany a Oslany.

Rozloha: 1.039.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovaných prirodzených lesných a skalných spoločenstiev na morfologicky bohato stvárnenom sopečnom hrebeni pohoria Vtáčnik na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Andezitový hrebeň sa na bralných lemoch rozpadá na vežovité útvary, skalné steny a kamenné moria. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.