Brodziansky park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Brodzany.

Rozloha: 67.020m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Brodzanoch. Novelizovaný bol v roku 2004.

Opis: Predmetom ochrany areálu je historický park založený koncom 19.storočia v prírodno-krajinárskom slohu, nachádzajúci sa v okolí renesančno-barokového kaštieľa zo 17.storočia. Po 2.svetovej vojne bol park značne zanedbaný. Rastú tu aj jedince cudzokrajných druhov drevín. Je významný z dendrologického a krajinárskeho hľadiska, patrí medzi najkrajšie a najupravenejšie parky v regióne.