Briežky (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Gánovce.

Rozloha: 2.962m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1985. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Gánovské travertíny II.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu reliktného narastania travertínov, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.