Brezina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

Rozloha: 11.600m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za chránené nálezisko. V čase vyhlásenia malo ako ochranný les výmeru 1,16ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana najsevernejšie a najvyššie situovaného náleziska severského druhu všivca žezlovitého (Pedicularis sceptrum-carolinum) na Slovensku, ktorý je u nás známy len z oblasti Vysokých Tatier a Podtatranskej kotliny. Glacifluviálny kužeľ s rozvoľneným brezovým porastom. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.