Brekovská jaskyňa (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Brekov.

Rozloha: Ochranné pásmo 152.648m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 2006.

Opis: Predmetom ochrany sú citlivé jaskynné krasové geosystémy.