Brankovský vodopád (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Nízke Tatry v katastri Ružomberka.

Rozloha:

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980, novelizované v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Hlavnou hodnotou územia je ústredný objekt, mohutná, skalná , vápencová hrana, cez ktorú prepadáva vo forme vodopádu málovodný horský potôčik. Ochrana skalného stupňa tzv. Kurucká skala., cez ktorú padá 55m vysoký vodopád, ktorý v zime vytvára ľadopád. Skalný stupeň sa vytvoril medzi horninami strednej kriedy, šedými vápencami a slienitými bridlicami. Svojou výškou patrí medzi najvyššie vodopády u nás. Je to výrazný krajinotvorný prvok. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Salatín, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.