Bradlové pásmo (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Kamenica.

Rozloha: 201.214m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Bradlové tvrdoše (medzi obcami Kamenica a Pusté Pole) tvoria subrajón rozčlenenej nižšej vrchoviny. Názorný príklad erózneho reliéfu, ktorý je výsledkom selektívneho zvetrávania rôzne odolných hornín. Vysoká krajinárska hodnota bradiel v tomto tzv. Šarišskom úseku.